اخبار
March 20, 2022
20
تبریک سال نو
آرشیو
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه ها
دفاعیه رساله دکتری آقای علی سلیمی
دفاعیه رساله دکتری: کارآزمایی بالینی تمرین موسسه بازآموزی پاسچر بر درد، ناتوانی و متغیرهای منتخب بیومکانیکی ...
شنبه 1401/02/31
اطلاعات بیشتر
دفاعیه رساله دکتری خانم هانیه علیزاده
دفاعیه رساله دکتری:اثر تمرینات اگزرگیم بر تبحر حرکتی و سازماندهی حسی افراد مبتلا به اختلال هماهنگی ...
چهارشنبه 1401/02/21
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیوا قمبری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر مداخلات بدون عمل مهارت ریتمیک پس از یک دوره اکتساب ...
چهارشنبه 1400/12/25
اطلاعات بیشتر
دفاعیه رساله دکتری آقای کیوان یوسف پور
دفاعیه رساله دکتری:مقایسه اثر پروتکل تمرین درمانی جامع با و بدون درمان دستی و کینزیوتیپ بر درد ...
چهارشنبه 1400/12/25
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احمد توجهی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد:مرور نظام مند مقالات حوزه وفاداری هواداران و تماشاگران ورزشی
سه شنبه 1400/12/24
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید عارف مرتضوی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد: تاثیر مشارکت در گردشگری ورزشی ماجراجویانه بر رفتار زیست محیطی ...
سه شنبه 1400/12/24
اطلاعات بیشتر
دفاعیه رساله دکتری خانم آذر حبیبی نژاد
دفاعیه رساله دکتری:اثر تمرین دوگانه مقاومتی شناختی با شدتهای مختلف بر عملکرد عصبی عضلانی و کیفیت ...
سه شنبه 1400/12/24
اطلاعات بیشتر
دفاعیه رساله دکتری خانم زهره خسرو کیانی
دفاعیه رساله دکتری: مقایسه تاثیر مداخلات آموزش درد آنلاین و حضوری بر درد، ناتوانی، عوامل روانشناختی ...
دوشنبه 1400/12/23
اطلاعات بیشتر
دفاعیه رساله دکتری خانم مریم طاهری کیا
دفاعیه رساله دکتری:تحلیل عصب شناختی تاثیر مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور بر تمایلات رفتاری هواداران
سه شنبه 1400/12/24
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سودابه تفتیان
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر خستگی عضلات مرکزی بدن بر تغییر پذیری هماهنگی فقراتی-لگنی در ...
یکشنبه 1400/12/22
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آذین شایگان
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر روش های منتخب بازیافت پس از تمرینات تناوبی شدید بر ...
سه شنبه 1400/12/24
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آرزو امانی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد: شناسایی موانع و راهکارهای توسعه فعالیت جسمانی منظم زنان در دوران ...
سه شنبه 1400/12/24
اطلاعات بیشتر
دفاعیه رساله دکتری آقای پیمان آقایی عطاآبادی
دفاعیه رساله دکتری:اثرات آنی استفاده از کفی طبی و تیپ غیر ارتجاعی بر متغیرهای بیومکانیکی اندام ...
چهارشنبه 1400/12/18
اطلاعات بیشتر
دفاعیه رساله دکتری آقای عین اله سکینه پور
دفاعیه رساله دکتری:تاثیر تمرینات اصلاحی بر پوسچر، فعالیت عضلانی، و کینماتیک شانه، در هندبالیست های مرد ...
یکشنبه 1400/12/15
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نازنین بیات
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر ۸ هفته بازی فعال بر شاخص های آمادگی جسمانی و حرکتی کودکان ...
یکشنبه 1400/11/08
اطلاعات بیشتر
آرشیو
دستاورد های علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
June 17, 2021
17
کتاب: علم تمرین
آرشیو
Academic Calendar
Registration & Start of Classes
Registration:
Late Registration:
Start of Classes:
Drop/Add Period
Drop/Add Two Courses (B.A.):
Late Dropping a Course (B.A.):
End of Classes & Final Examinations
End of Classes:
Final Examinations:
Thesis and Dissertation Defense Deadline:
Course Evaluations and Pre-Registration
Pre-Registration for Coming Semester (For faculties that require pre-registration):
Course Evaluations Period for the 2nd Semester: