دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- اطلاعیه های آموزشی صفحه اصلی
اطلاعیه متقاضیان معرفی شده جهت فراخوان جذب هیات علمی گروه مربیگری ورزشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/6 | 
به اطلاع متقاضیان معرفی شده جهت فراخوان جذب هیات علمی گروه مربیگری ورزشی (آبان ۱۴۰۱) می رساند، ضروری است جهت بررسی پرونده و مدارک، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۹ مدارک ذیل را تنظیم نموده و به آدرس پست الکترونیکی pessjazbgmail.com ارسال نمایید.

۱. فرم مشخصات فردی 
دانلود
۲.تصویر مدارک شناسایی ( شناسنامه کلیه صفحات و کارت ملی)
۳. کارت پایان خدمت
۴. تصویر مدارک و ریز نمرات کلیه مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)
۵. تصویر صورتجلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری
۶.
تصویر کلیه مستندات مربیگری ورزشی،گواهی فعالیت آن و سوابق قهرمانی ورزشی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی:
http://khu.ac.ir/find-42.22531.68165.fa.html
برگشت به اصل مطلب