توصیف مختصر

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کنترل حرکتی 6 نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص - ترم دوم 1395
کنترل حرکتی 6 نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص - ترم اول 1395
نمایش 2 نتیجه
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
ارتباط بین تغییرات کراتین کیناز سرم و شاخص های الکترومایوگرافی سطحی پس از فعالیت شدید برونگر
تهمینه طهرانی
2
اثر حاد نوع و شدت انقباض ارادی بر برخی از متغیرهای الکتروفیزیولوژی برش عمود در دانشجویان تمرین کرده
عباس عبدالملکی
3
اثرحاد شدت وویزگی بیش فعالی عضلانی بر حداکثرنیرو سرعت پاوعملکردپرش عمودی درمردان تمرین کرده
محسن باپیران
4
اثر حاد و مزمن فعالیت رکاب زدن همراه و بدون محدودیت جریان خون بر غلظت پلاسمایی پرولاگتین مردان سالم
مصطفی صبوری
5
مقایسه تاثیر 12 چلسه تمرین تناوبی شدید رکاب زدن همراه با دو شدت ( فشار ) متفاوت انسداد موضعی بر عملکرد هوازی و بی هوازی دانشجویان مرد فعال
احسان رضائی
6
تاثیر تمرین هوازی و مکمل گیری آویشن بر بایو ژنز میتوکندریایی و عملکرد استقامتی موش های صحرایی
مصطفی خانی
7
اثر حاد گرم کردن همراه با نیرومند سازی پس فعالی بر سرعت پا و شاخص های الکترومایوگرافی استارت نشسته در دوندگان مرد سرعت
سیف اله چلمقانی قهه
8
اثرحاد و مزمن تمرین ترکیبی تناوبی هوازی با تداومی و تناوبی مقاومتی بر سطوح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز زنان فعال
شقایق اصغرزاده شهانقی
9
اثرحاد و مزمن تمرین ترکیبی تداومی هوازی با تداومی و تناوبی مقاومتی بر سطوح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز زنان فعال
نرگس مظفریان
10
مقایسه اثر تمرینات ماگزس و توانی قدرتی بر سرعت قدرتاحداکثر و توان انفجاری مردان فعال
حسین فریمانه
11
تاثیربازیافت فعال،ماساژ وترکیبی پس از فعالیت تناوبی شدید بر لاکتات و توان بی هوازی دوندگان سرعتی
احسان امیری فارسانی
12
« ناثیر بازیافت فعال ماساژ و ترکیبی پس ار فعالیت تناوبی شدید بر شاخص های الکترومایوگرافی و عمکرد دوندگان نخبه سرعتی
احمد بلبل وند
13
اثر فعالیت مقاومتی با وبدون محدودیت جریان خون با شدت های متفاوت بر سطوح آیریزین و گلیسرول سرمی
مهرداد بابائی
14
مقایسه یک جلسه فعالیت مقاومتی تناوبی و تداومی بر شاخص استرس اکسایشی و ضد اکسایشی در مردان تمرین کرده
رامین جرنگ
15
تاثیر تمرین هوازی و بی هوازی با مصرف مکمل ملاتونین بر نشانگر های ایوپتوزی اج اس پی 60 و 70 در قلب موش های صحرایی نر پس از ایسکلمی – ریپر فیوژن
مسعود جوکاربلوچی
16
مقایسه یک جلسه فعالیت هوازی تداومی و تناوبی بر شاخص های استرس اکسایشی و ضد اکسایشی در مردان تمرین کرده
رامین فروزنده
17
اثر چهار هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی عامل نکروز آلفا (TNF-?) و اینترلوکین 10 (IL-10) در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس (EAE)
مریم وطن دوست
18
تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی ائوتاکسین و عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در مردان جوان دارای اضافه وزن
وحید فکری کورعباسلو
19
تاثیر تمرین استقامتی با شدت متوسط و بالا بر روی فاکتور آنژیوژنیک و گیرنده آن در موش های دیابتی
فرزاد فعلی کوهی خیلی
20
تاثیر تمرین هوازی بر محور فتوئین آ ، اندوتلین-1، نیتریک اکساید و سختی شریانی در زنان یائسه دیابتی نوع2
عادل دنیائی
21
مقایسه اثر حاد و یک دوره تمرین تناوبی و تداومی هوازی بر سطوح سرمی آیریزین و عامل تحریک‌کننده کلونی گرانولوسیت در دختران دارای اضافه وزن
لیلا خونساریان دهکردی
22
ارزیابی ویژگی‌های پیکرسنجی و فیزیولوژیکی بازیکنان مرد تیم ملی فوتسال ایران
داور صفایی
23
اثر حاد تمرین ترکیبی تناوبی و تداومی هوازی با تناوبی و تداومی مقاومتی بر سطوح سرمی عامل نکروز توموری آلفا TNF?) ) و کراتین کیناز (CK) زنان فعال
پیام پژوهش
24
تاثیر مکمل دهی زعفران بر عامل VEGF و متالوپروتئین های ماتریکس (MMPs) و اندواستاتین سرمی متعاقب تمرین شدت بالا در بیماران پیوند عروق کرونری
حسین نیک ملکی
25
اثر ترکیب فعالیت تناوبی مقاومتی و تداومی مقاومتی با تمرین تناوبی هوازی بر سطوح سرمی CK و آیریزین مردان فعال
صنعان محمدی خو
26
اثر حاد ترکیب تمرین تناوبی مقاومتی و تداومی مقاومتی با تمرین تناوبی هوازی بر عامل های انعقادی مردان فعال
الناز رحمانی
27
اثر تمرین ترکیبی و مکمل ویتامین D برسطوح آدروپین، اکسید نیتریک و eNOS سرم در زنان یائسه مبتلا به پرفشار خونی مرحله 1
سودابه شرابیانی چیانه
28
تاثیر 6 هفته تناوبی شدید با مصرف مکمل ویتامین E بر شاخص های سندرم متابولیک و سطح آیریزین سرم افراد مبتلا به سندرم متابولیک
امین سبزه
29
تاثیر 8 هفته فعالیت هوازی همراه با انسداد جریان خون بر ساختار و عملکرد قلبی و ای سلکتین نوجوانان چاق پسر
شهرام محمدی
30
تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی و هوازی بر میزان فاکتورهای آنتی آنژیوژنیک در رت های نر دیابتی
علی اصغر قربانعلی پور
31
تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی و هوازی بر میزان فاکتورهای آنژیوژنیک در موش های نر دیابتی
سارا ولی زاده
32
تأثیر تمرین هوازی بر محور کلوتو-FGF23 و کلسیمی شدن شریان در زنان یائسه دیابتی نوع 2
محمدرضا افخمی اردکانی
33
مقایسه اثر تمرین تناوبی هوازی و مقاومتی ناپایدار بر عامل رشد اندوتلیال عروقی و عملکرد ورزشی زنان دونده استقامتی
لیلا اخلاقی
34
اثر تمرینات هوازی بر انتقال دهنده ویتامین C وابسته به سدیم نوع 2 در عضله نعلی رت های دیابتی
اکبر قلاوند
35
تأثیر تمرین ترکیبی با مکمل گیری کلسیم و ویتامین D بر تراکم استخوان زنان استئوپنیا
سمانه امیراحمدی
36
تأثیر دو نوع تمرین مقاومتی و هوازی بر عوامل آپوپتوزی در قلب موش های نر دیابتی
محمد عظیم نژاد
37
تاثیر 12 هفته تمرین قدرتی و منتخب بر متغیرهای منتخب بیومکانیک و عملکرد عضلات اندام تحتانی در سقوط فرود تک پای مردان ورزشکار نیمه حرفه ای متعاقب یک وهله خستگی موضعی تا حد واماندگی
38
تاثیر 12 هفته تمرین قدرتی و منتخب بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی و عملکرد عضلات اندام تحتانی در سقوط فرود تک پای مردان ورزشکار نیمه حرفه ای متعاقب یک وهله خستگی موضعی تا حد واماندگی
محمدعلی سلیمان فلاح
39
تاثیر تمرین مقاومتی و مکمل گیری ویتامین D بر شاخص های سرمی کلسیفیکاسیون عروقی در رت های نر مبتلا به نارسایی مزمن کلیه
زهرا صفایی قادری
40
تاثیر ترکیبی استراحت فعال و ماساژ پس از فعالیت تناوبی شدید بر شاخص های الکترومایوگرافی دوندگان مرد استقامتی و نیمه استقامتی
ناهید یحیائی طرقی
41
تاثیر تمرین ترکیبی بر آتروسکلروز آئورت و FGF23 در رت های نر مبتلا به نارسایی مزمن کلیه
وحید فاضلی علی اباد
42
اثر 8 هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل یاری کورکومین بر علائم بالینی،شاخص های التهابی و استرس اکسایشی در بیماران مبتلا به پارکینسون
زهرا ذبیحی رضائی
43
تاثیر 6 هفته عملکردی در آب همراه با محدودیت جریان خون بر خستگی در بیماران مبتلا به مولتتیپل اسکلروزیس
پریسا امیدی
44
اثر تمرین مقاوتی فزاینده و تناوبی شدید بر تغییرات سرمی TNF-? و بیان ژن NF-KB عضله قلبی موش های نر چاق دیابتی
افسانه الهی
45
تاثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان پروتئین TRPV1 عضله EDL موش صحرایی نر ویستار
سحر عزیزی
46
بررسی تاثیر هشت هفته بازی فعال بر شاخص‌های آمادگی جسمانی و حرکتی کودکان
نازنین حیات
47
تاثیر تمرین تداومی و تناوبی بر بیان ژن عوامل آپوپتوز عضلهEDL در رت های نر مبتلا به نارسایی مزمن کلیه
محمود جعفری
48
مقایسه استرس فیزیولوژیایی فعالیت مقاومتی در دستگاه توربینی با دستگاه متداول در حرکت جلو پا
حسن مهرعلیان
49
مقایسه یک دوره تمرین کمکی همراه با فیزیوتراپی بر میزان درد و کیفیت زندگی و عوامل عملکردی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن
پریسا امیدی
50
ثر قرارگیری در معرض سرما و شنا در آب سرد بر بیان ژن مایواستاتین عضله و IRF4 و UCP1 در بافت چربی قهوه‌ای موش‌های نر ویستار
نیلوفر رحمانی
51
اثر حاد شدت های توانمندسازی پس فعالی بر تحریک پذیری مسیر قشری نخاعی و فعالیت الکتریکی عضله در افراد جوان تمرین کرده
حسن کوثری
52
اثر 6 هفته قرار گرفتن در معرض سرما و شنا در آب سرد بر بیان ژن GLUT 1 عضلانی و پروتئین FGF21 بافت عضله و کبد موش‌های صحرایی نر ویستار
مصطفی توسلیان
53
تاثیر تمرین تناوبی با مکمل گیری رازیانه بر سطح سرمی استروژن و برخی عوامل سندرم متابولیک در زنان یائسه دارای اضافه وزن
مریم داربزینی زنجان
54
تعیین نیمرخ توان – نیرو – سرعت عمودی اسکات پرشی در سنگنوردان سرعت تمرین کرده مرد
محمدمهدی جلیلی
55
اثر 6 هقته قرارگیری در معرض سرما و شنا در آب سرد بر بیان ژن AMPKو SIRT1 بافت چربی موش های صحرایی نرویستار
زهرا دره باغی حسین ابادی
56
اثر تمرین دایره ای همراه با EMS تناوبی و تداومی بر برخی عوامل سندروم متابولیک، قدرت و کیفیت زندگی مردان دارای اضافه وزن
مائده حاجی ابادی
57
اثر 6 هفته قرارگیری در معرض سرما و شنا در آب سرد بر بیان ژن های Cd36 و cpt1 در بافت چربی موش های صحرایی نر ویستار
منیژه اینانلوچرخلو
58
مقایسه انواع بازی در زمین‌های کوچک بر شاخص‌های بار خارجی در فوتبالیست‌های حرفه‌ای
طاهره سلطانی کهریز
59
بررسی تاثیر انقباض های آماده ساز ایزومتریک فوق بیشینه بر شاخص های تحریک عصبی و عملکرد عضلانی حین اجرای حرکت پرس سینه در مردان تمرین کرده.
ابوالفضل کلانتری
60
تاثیر روشهای منتخب بازیافت پس از تمرینات تناوبی با شدت بیشینه برشاخصهای الکترومایوگرافی دوندگان نخبه ی تیم ملی دوومیدانی
اذین شایگان
61
تاثیر تحریک جریان مستقیم فراجمجمه­ ای بعد از مسابقه فوتبال شبیه سازی شده بر ریکاوری عصبی عضلانی بازیکنان فوتبال
فاطمه شیراوند
62
بررسی اثر ترکیبی سیستئن و کافئین همراه با تمرین تناوبی بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی دوندگاه استقامت و نیمه استقامت
مسعود زین العابدینی
دروس ترم جاری
971 - فیزیولوژی ورزشی کاربردی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
968 - تغذیه ورزشی پیشرفته - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
514 - توسعه عوامل امادگی جسمانی - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
515 - راهبردهای تغذیه ای در ورزش - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00