نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم وآیین نامه های کارشناسی ارشد

شرایط اعطای بورس

شرایط انتخاب دانشجوی نمونه

فرم درخواست حذف پزشکی

فرایند تصویب پروپوزال

پرو پوزال پایان ­­­­­­­نامه

فرم درخواست رسیدگی به مشکل آموزشی دانشجویان

پرو پوزال پایان ­­­­­­­نامه

نمونه پروپوزال

نمونه پروپوزال

نمونه فرم درخواست سمینار

نمونه فرم درخواست سمینار

فرم در خواست سمینار همه گرایش ها

فرم درخواست سمینار همه گرایش ها

نحوه نگارش پایان نامه

فرم تسویه حساب  دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم تعهد نامه اصالت پایان نامه

آیین ­نامه جدید دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

شیوه نامه نگارش پایان نامه

آرایش صفحات

طرز نوشتن زیرنویس

نحوه تنظیم فهرست منابع و ماخذ 

سایر نکات 

فرم شماره 2 

فرم شماره 4

فرم درخواست بررسی کمیسیون موارد خاص

مدارک لازم جهت تسویه حساب

آیین‌ نامه اجرایی کمک به طرح پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری

فرم دریافت پاداش مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آیین‌ نامه مصوب آموزشی کارشناسی ارشد

فرم درخواست ترک تحصیل دائم

فرم مشخصات دفاع پایان نامه

روند نمای درخواست دفاع پایان نامه