نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی

 

نیمسال اول 96-95

 

نیمسال دوم 96-95

پيش ثبت نام

29 - 25 اردیبهشت 95

 

پيش ثبت نام

17 - 14 آذر 95

انتخاب واحد

24 - 20 شهریور 95

 

انتخاب واحد

14 - 11 بهمن 95

حذف و اضافه

7 - 3 مهر 95

 

حذف و اضافه

27 - 23 بهمن 95

حذف اضطراری

17 - 13 آذر 95

 

حذف اضطراری

20 - 16 اردیبهشت 96

شروع كلاس­ها

27 شهریور 95

 

شروع كلاس­ها

16 بهمن 95

پايان كلاس­ها

15 دی 95

 

پايان كلاس­ها

17 خرداد 96

امتحانات

20 دی الی 3 بهمن 95

 

امتحانات

22 خرداد الی 6 تیر 96