اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 30 نتیجه
از 1
 
سعید ارشم

سعید ارشم 

استادیار
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: 101
پست الکترونیکی: 
رسول یاعلی

رسول یاعلی 

استادیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی :2422
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرشته افتخاری

فرشته افتخاری 

استادیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی 2442
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نجف آقایی

نجف آقایی 

دانشیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی:2431
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسین اکبری یزدی 

استادیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی 2456
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا الهی

علیرضا الهی 

دانشیار
شماره تماس: کرج : 34512001-026- تهران : 22228001-021
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

صادق امانی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس بهرام

عباس بهرام 

استاد
شماره تماس: کرج : 34512001 -026- داخلی 2430
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهاب پروین پور

شهاب پروین پور 

استادیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی 2442
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا حبیبی

رضا حبیبی 

مربی
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

هادی حبیبی 

مربی
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ملیحه حدادنژاد 

استادیار
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ندا خالدی

ندا خالدی 

استادیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی 2442
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی خالقی

مهدی خالقی 

استادیار
شماره تماس: کرج : 34512001-026- داخلی: 2446 - تهران : 22228001-021
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا دهخدا

محمدرضا دهخدا 

دانشیار
شماره تماس: کرج : 34512001 -026- داخلی2445
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید رجبی

حمید رجبی 

دانشیار
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شبنم رضوان نوبهار

شبنم رضوان نوبهار 

مربی
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی شاه حسینی 

مربی
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدصدرالدین شجاع الدین

سیدصدرالدین شجاع الدین 

دانشیار
شماره تماس: کرج : 34512001 -026- داخلی 2438
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ندا شهرزاد 

استادیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی 2442
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حیدر صادقی

حیدر صادقی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی عباسی

علی عباسی 

استادیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
گلناز فائزی

گلناز فائزی 

مربی
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرهاد قدیری

فرهاد قدیری 

استادیار
شماره تماس: کرج : 34512001 -026- داخلی 2446
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی کاظمی

علی کاظمی 

استادیار
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر لطافت کار

امیر لطافت کار 

استادیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی 2456
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پژمان معتمدی

پژمان معتمدی 

استادیار
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

رغد معمار 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منیژه نوروزیان

منیژه نوروزیان 

دانشیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی 2438
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مریم السادات هاشمی تکلیمی 

مربی
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 30 نتیجه
از 1