اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 29 نتیجه
از 1
 
سعید ارشم

سعید ارشم

استادیار
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: 101
پست الکترونیکی: saeedarsham [AT] khu.ac.ir
رسول یاعلی

رسول یاعلی

استادیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی :2422
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
فرشته افتخاری

فرشته افتخاری

استادیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی 2442
اتاق: -
پست الکترونیکی: eftekhary8fereshteh [AT] gmail.com
نجف آقایی

نجف آقایی

دانشیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی:2431
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
change-logo

حسین اکبری یزدی

استادیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی 2456
اتاق: -
پست الکترونیکی: akbarihossein [AT] yahoo.com
علیرضا الهی

علیرضا الهی

استادیار
شماره تماس: کرج : 34512001-026- تهران : 22228001-021
اتاق: -
پست الکترونیکی: alirezaelahi [AT] khu.ac.ir
عباس بهرام

عباس بهرام

استاد
شماره تماس: کرج : 34512001 -026- داخلی 2430
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
شهاب پروین پور

شهاب پروین پور

استادیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی 2442
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
رضا حبیبی

رضا حبیبی

مربی
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
change-logo

هادی حبیبی

مربی
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
change-logo

ملیحه حدادنژاد

استادیار
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
ندا خالدی

ندا خالدی

استادیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی 2442
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
مهدی خالقی

مهدی خالقی

استادیار
شماره تماس: کرج : 34512001-026- داخلی: 2446 - تهران : 22228001-021
اتاق: -
پست الکترونیکی: khaleghi [AT] khu.ac.ir
محمدرضا دهخدا

محمدرضا دهخدا

دانشیار
شماره تماس: کرج : 34512001 -026- داخلی2445
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
حمید رجبی

حمید رجبی

دانشیار
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
change-logo

شبنم رضوان نوبهار

مربی
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
change-logo

علی شاه حسینی

مربی
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
سیدصدرالدین شجاع الدین

سیدصدرالدین شجاع الدین

دانشیار
شماره تماس: کرج : 34512001 -026- داخلی 2438
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
change-logo

ندا شهرزاد

استادیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی 2442
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
حیدر صادقی

حیدر صادقی

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
علی عباسی

علی عباسی

استادیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: abbasi [AT] khu.ac.ir
change-logo

گلناز فائزی

مربی
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
فرهاد قدیری

فرهاد قدیری

استادیار
شماره تماس: کرج : 34512001 -026- داخلی 2446
اتاق: -
پست الکترونیکی: ghadiri [AT] khu.ac.ir< ghadiri671 [AT] gmail.com
علی کاظمی

علی کاظمی

استادیار
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
change-logo

امیر لطافت کار

استادیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی 2456
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
change-logo

پژمان معتمدی

استادیار
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
change-logo

رغد معمار

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
منیژه نوروزیان

منیژه نوروزیان

دانشیار
شماره تماس: کرج : 34579600 -026- داخلی 2438
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
change-logo

مریم السادات هاشمی تکمیلی

مربی
شماره تماس: کرج : 34512001 -026
اتاق: -
پست الکترونیکی: -
نمایش 29 نتیجه
از 1